Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

5. 2. 2024 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 05.02.2024