Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

4. 9. 2023 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 04.09.2023