Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

12. 6. 2023 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 12.06.2023