Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

6. 2. 2023 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 06.02.2023