Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

12. 12. 2022 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 12.12.2022