Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

14. 11. 2022 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 14.11.2022