Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

13. 6. 2022 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 13.06.2022