Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

7. 2. 2022 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 07.02.2022