Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

13. 12. 2021 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 13.12.2021