Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

18. 10. 2021 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 18.10.2021