Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

7. 7. 2021 15:00 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 07.07.2021