Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

12. 4. 2021 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 12.04.2021