Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

15. 2. 2021 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 15.02.2021