Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

14. 12. 2020 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 14.12.2020