Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

7. 9. 2020 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 07.09.2020