Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

15. 6. 2020 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam z jednání 15.06.2020