Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod

9. 9. 2019 14:30 / Havlíčkův Brod

Záznam - Do času 14:25 vadný mikrofon. Program zastupitelstva OK.