MČR V MAŽORETKOVÉM SPORTU 2020 - ČFMS

1. 5. 2020 9:00 / Mažoretkový sport

Finále A POM-POM - Hradec Králové

MČR V MAŽORETKOVÉM SPORTU 2020 - ČFMS
Finále A POM-POM - Hradec Králové