MČR V MAŽORETKOVÉM SPORTU 2017

28. 5. 2017 9:00 / Mažoretky

Finále A - Karviná ( BAT + littlekad „B“ )