MČR V MAŽORETKOVÉM SPORTU 2017

14. 5. 2017 9:00 / Mažoretky

Finále A - Náchod ( POM + ostatní )