MČR V MAŽORETKOVÉM SPORTU 2017

13. 5. 2017 9:00 / Mažoretkový sport

Finále A - Náchod ( POM + ostatní )