MČR V MAŽORETKOVÉM SPORTU 2017

1. 5. 2017 9:00 / Mažoretkový sport

Finále B - Opava