Kontakty

Vysilamezive.cz

Ondřej Veselý

Ondřej Rázl

Technická podpora, marketing, řešení velkých akcí, režie          Marketing, hlavní kameraman
telefon: 731910157 telefon:
e-mail: vesely(at)vysilamezive.cz e-mail: razl(at)vysilamezive.cz

 

Provozovatel
Metropolitní s.r.o.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 48172481
DIČ: CZ48172481

 

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. www.rrtv.cz